Nhà hàng (68 kết quả)

Quốc kỳ

Quốc huy
Thủ đô
Hà Nội
Ngôn ngữ
Diện tích
Dân số
Mật độ dân cư

Khu vực
Cực Bắc
Cực Đông
Cực Nam
Cực Tây
Biên giới

GDP
Timezone
Currency
Mã ISO 3166-1
Tên miền Internet
Mã điện thoại
08/2018
01/2021
Căn hộ/Nhà phố
44.000 căn
35 - 90 m2
Mật độ xây dựng: 25%

Chỗ đậu xe
Sân nướng
Hồ bơi
Công viên
 • Tất cả
 • Mới nhất
 • Phòng
 • Thực phẩm
Chỉ đường
Công cụ đo

Khám phá xung quanh

 • Company

 • Project

 • Hotel

 • More

 • Airport

 • Park

 • Art Gallery

 • ATM

 • More

 • Bakery

 • Bank

 • Bar

 • Beauty Salon

 • Store

 • Bowling Alley

 • Bus Station

 • Cafe

 • Campground

 • Car Repair

 • Car Wash

 • Casino

 • Cemetery

 • Church

 • City Hall

 • Courthouse

 • Dentist

 • Embassy

 • Fire Station

 • Funeral Home

 • Gas Station

 • Supermarket

 • Gym

 • Hair Care

 • Hospital

 • Laundry

 • Library

 • Government

 • Mosque

 • Theater

 • Museum

 • Parking

 • Pharmacy

 • Police

 • Post Office

 • Primary School

 • Restaurant

 • School

 • Secondary School

 • Spa

 • Stadium

 • Subway Station

 • Synagogue

 • Train Station

 • University

 • Zoo